Hoe kun je als leider jezelf en je team tot optimale groei brengen? Concepten en leiderschapstheorieën zitten vaak in de weg om daadwerkelijk te verbinden. Groei van je team en je organisatie, hangt samen met je eigen innerlijke groei. Tien 'schetsen' hoe je die innerlijke groei tot bloei kunt brengen.

Helder leiden vraagt innerlijke helderheid

Door: André Platteel

Tien schetsen voor leiderschap van binnenuit:

 

1. Inzicht

Ieder van ons heeft onbewuste denk- en gevoelspatronen. Dat zijn manieren waarop we naar onszelf, anderen en de wereld kijken. Die zeggen vaak niets over wat er werkelijk speelt. Patronen worden gevormd door strategieën die we in het verleden gehanteerd hebben om onszelf veilig en krachtig te voelen. Die strategieën blijven in het heden doorsudderen en staan helder leiderschap in de weg. Als leider is het essentieel die patronen en bijbehorende strategieën te transformeren. Het gevaar bestaat anders dat je de werkelijkheid niet ziet zoals hij is en je patronen voortdurend op anderen en je organisatie overdraagt. Voor het transformeren van patronen hanteren we bij Your Lab diverse reflectie-methoden: veel daarvan zijn fysiek waarmee je structurele transformaties kunt bewerkstelligen.

 

2. Aanwezigheid

Ontwikkelingen gaan nu zo snel dat je als leider niet meer eindeloos kunt reflecteren en kun vertrouwen op vijf- of tienjaren plannen. Als je patronen hebt getransformeerd is er minder ruis . Je wordt helderder. En intuïtiever. Dat zorgt ervoor dat je open en aandachtig bent en dus veel sneller kunt handelen. Onderstromen die eerder niet zo snel zichtbaar werden door vernauwing (vanuit patronen), lichten nu wel ineens op. Je krijgt simpelweg meer informatie tot je beschikking. Dat maakt het mogelijk tot werkelijk vernieuwde innovaties en ideeën te komen.

 

3. Afstemming

Als je patronen helder zijn, laat je je niet langer leiden door een spel van verdediging of aanval. Je wordt als leider toegankelijk. Je kunt je inleven en er ook daadwerkelijk voor anderen zijn. Je kunt er als leider voor zorgen dat strategische dynamieken in je team helder worden en die vanuit een open dialoog met elkaar transformeren. Dat maakt het team krachtig en verbonden, en dus slagvaardig. Zo faciliteer je groei en ontwikkeling voor iedereen in je team. Doordat mensen zich gezien en gehoord voelen, ontstaat er een hechte connectie tussen teamleden. Nieuwe ideeën worden daardoor sneller gedragen en geïmplementeerd.

 

4. Relativiteit

Jezelf kennen, is ook erkennen dat je zelf niet alles weet. Je wordt als leider kwetsbaar. Je reikt uit naar anderen, staat situationeel leiderschap toe. Zo worden de juiste kwaliteiten van een ieder op de juiste momenten ingezet. Dat is effectief en efficiënt. Je faciliteert als het ware een ruimte waarin leiderschap voor iedereen mogelijk wordt. Dat is ook nog eens prikkelend, maakt de werkomgeving avontuurlijk en levend.

 

5. Besluitvaardigheid

Leiderschap wordt vaak verward met druk doen. Maar leiders die druk doen, zorgen zelden voor helderheid. Druk doen komt vaak voort uit verwarring. Vanuit onbewustheid word je heen en weer geslingerd door je emoties en raak je innerlijk verscheurd. Dan is het onmogelijk om heldere besluiten te nemen. Onrust leidt ook tot demotivatie en muiterij in je team. Mensen willen helderheid. Dat is niet hetzelfde als het geven van opdrachten. Helderheid kan ook het geven van speelruimte zijn. Heldere besluiten komen vanuit innerlijke rust. Je weet als leider dan precies wat nu nodig is en hoe je anderen kunt uitnodigen een gezamenlijke doel zonder stress te bereiken.

 

6. Rechtvaardigheid

Als je zelfonderzoek start, ga je beseffen dat veel fouten niet bewust gemaakt worden, maar voortkomen uit verwarring. Dat maakt compassie-vol. Je spreekt anderen aan op die patronen, waardoor het maken van fouten niet langer tot persoonlijke conflicten leiden. Je kunt hard zijn, maar kwetst niet. Je leidt vanuit respect, waardigheid en dus menselijkheid. Die rechtvaardigheid voorkomt vriendjespolitiek, en dus jaloezie en strijd.

 

7. Spontaniteit

Leiders die met zichzelf in contact staan, en daardoor ook met anderen en hun omgeving, handelen resoluut. Maar wel vanuit spontaniteit. Je beseft als leider dat het inzetten van wilskracht veelal voortkomt uit onbewustheid. Door de dingen niet helder te hebben, probeer je met brute kracht iets te bereiken. Veelal berokken je dan schade. Spontaniteit beweegt mee, maakt gebruik van wat er nu is, waardoor noodzakelijke veranderingen natuurlijk en haast moeiteloos verlopen. Dat wordt ook wel synchroniciteit genoemd.

 

8. Zelfbeheersing

Als je jezelf kent, laat je je nooit door een opwelling meeslepen. Je bent beminnelijk en waardig. Wat je zegt dat meen je, zonder kwade bedoelingen of om je macht te laten gelden. Je bent niet zomaar van je stuk te brengen omdat je gedreven wordt door een intern kompas, waardoor je nooit overhaast of treuzelt. Je handelt precies in de tijd. Je veinst geen vriendschap om hogerop te komen, je maakt anderen niet verdacht om gewin te behalen. Je bewandelt het ‘juiste’ pad omdat je niet anders kan.

 

9. Liefde

Als je jezelf kent, de patronen hebt getransformeerd die voortkwamen uit zelf-afwijzing, ontstaat er liefde – voor alles. Je ziet waarom de dingen zijn zoals ze zijn, en je gaat er respectvol mee om. Daardoor ontstaat serendipiteit: je staat open voor het onverwachte, dat leidt tot vernieuwende vormen van creatie en innovatie. Angst verlamt, liefde brengt in beweging.

 

10. Natuur

Iemand die inzicht in zichzelf heeft, weet wat van hem is, en hoe dat zich tot het grotere geheel verhoudt. Hij ziet dat zijn acties niet los staan van anderen en de wereld. Daardoor ontstaat er een natuurlijk integriteit. Dat zou je ook innerlijke duurzaamheid kunnen noemen. Van daaruit ontstaat er een gedrag dat vanzelf op het goede gericht is: tot groei voor iedereen leidt.

 

 

 

 

Deel dit artikel: