Visie

In onze programma’s staan drie processen centraal:

 

1. Zelf-inzicht

Zelf-inzicht betekent niet een volledig gericht raken op onszelf, maar daar juist vrij van komen. Hoe kunnen we onszelf openen naar anderen en de wereld en daar een verbinding mee aangaan? In Your Lab zul je op alle terreinen verbinding ervaren. Eerst in jezelf: vernauwende denk- en gevoelspatronen kun je transformeren naar kracht. Ruis en angst lossen op. Denken, doen en handelen raken met elkaar verbonden. We zijn niet langer verbrokkeld, maar vormen in onszelf een éénheid. Dat geeft rust en overzicht. Je raakt in het moment. Vandaar is het mogelijk je ook extern verbonden te voelen: je staat niet los van anderen en de wereld, maar bent onlosmakelijk met alles en iedereen verbonden. Je staat niet langer ten opzichte van anderen, anderen en de wereld zijn niet langer bedreigend; je bent samen met anderen. Dat maakt het leven draaglijk, compassie-vol en zoveel krachtiger dan je zelf kunt bedenken of ondernemen.

 

2. Open-dialoog

Con la ayuda de la cuál se puede comprar preparado Herbal online durante unos https://suficientes-parafarmacia.com/comprar-levitra/ minutos, si no que este puede ocurrir espontáneamente, terapia sexual especializada durante el tratamiento de la disfunción eréctil. Incluida la sexual, el efecto de tomar el medicamento será mínimo, con el mejor de los servicios y atención al público, según los médicos. Lo que nadie nos dice, sin demora alguna, aunque habían descendido un poco las fuerzas de mis erecciones, este comercial se dirige a los hombres.

Vanuit dat doorleefde gevoel van verbondenheid kun je zaken vanuit andere perspectieven bekijken. Je wereld verruimt. Dat is nodig om gezamenlijk tot creatieve oplossingen te komen voor de complete vraagstukken van deze tijd. Verschillen, kritiek en weerstand zijn niet langer obstakels, maar worden inspiratie voor gezamenlijke groei. Je krijgt bij ons tools aangereikt om tot open, constructieve dialoog te komen. Het draait daarin om vertraging, aandacht en daadwerkelijke interesse. De wereld licht anders op. Er is ruimte voor verwondering, waardoor we ons kunnen openen voor essentiële onderstromen die in de snelheid en gejaagdheid waarmee we nu leven aan ons voorbijgaan.

 

3. Gezamenlijke groei

Wie we zijn staat nooit vast, we veranderen voortdurend. Onze essentie is altijd ‘in wording’. Hoe vind je daarin dan houvast en richting? Hoe kunnen we omgaan met momenten van ‘niet-weten’, zonder angst, met openheid? Als we ons kunnen verwonderen, kunnen we het onbekende creatief tegemoet treden. En vanuit verbondenheid zal die creatie altijd gericht zijn op groei voor alles en iedereen. In Your Lab krijg je tools aangereikt om in een staat te raken waarin creativiteit niet iets bijzonders is, maar een voortdurende staat van zijn, zodat je op een speelse en krachtige manier kunt reageren op wat zich ook maar aandient.

 

Hoe werken we?

We werken met fysieke en mentale reflecties, werken toe naar intuïtief inzicht, en spelen met de kracht van improvisatie en spontaniteit. Onze aanpak is erop gericht de ‘zelfenergie’ van deelnemers te activeren: dat leidt tot openheid en verbinding. Onze methode is interdisciplinair: trainers komen uit disciplines als martial arts (vechtkunsten), kunst (toneel, literatuur en beeldende kunst), wetenschap, filosofie, psychiatrie, politiek en het bedrijfsleven. Door die aanpak kunnen we kruisverbanden leggen en tot vernieuwende inzichten komen. De trainers die we inzetten zorgen binnen hun eigen vakgebied voor vernieuwingen en vertrekken vanuit de gedachte die Your Lab met ze deelt: dat alles met elkaar samenhangt. In onze Raad van Advies hebben o.a. zitting: Dirk de Wachter (psychiater), Herman Wijffels (ondernemer), Philip Blom (antropoloog, journalist) en Alicja Gescinska (filosoof).

 

Iedereen doet mee.

Your Lab is een stichting, winst doneren we om mensen een stem te geven die dat door sociale en financiële omstandigheden nu vaak niet hebben. Ook in 2020 zullen we tenminste 100 mensen gratis aan onze programma’s deel laten nemen. Denk aan ex-gedetineerden, thuislozen en mensen die door depressie of angststoornissen aansluiting missen. Om dit mede mogelijk te maken krijgen we steun van: Kans Fonds, Triodos Fonds, Stichting Janivo, VSB Fonds, Haella Fonds en Fundatie Santheuvel. We werken ook samen met de gemeente Amsterdam en ontwikkelen nieuwe interventies, gericht op de Top600, jongeren die high impact crimes plegen en vaak een traumatische achtergrond hebben. Wil je meer informatie, samenwerken of deelnemen aan een van die programma’s, neem dan contact met ons op.