Visie

Hoe kun je jouw creativiteit inzetten om tot groei voor iedereen te komen? Dat is het vertrekpunt van Your Lab. We werken met toonaangevende denkers en doeners die je laten ervaren hoe je innerlijke blokkades kunt transformeren, zodat creativiteit gaat stromen. De levenskracht die daaruit voortkomt maakt je open, ontvankelijk en aanwezig. Allerlei onderstromen aan informatie waar je in de snelheid van alledag aan voorbij flitst, kun je zo oppikken. Het handelen wordt meer intuïtief, je ontwikkelt vernieuwende inzichten, gevoeligheden en denkkaders. Wie je bent en wat je doet, staat niet los van anderen en de wereld, het hangt met elkaar samen. Dit kun je in de edities lijfelijk ervaren. In verbondenheid vormen weerstand, kritiek en tegenstelling niet langer obstructies, maar zijn ze bronnen van inspiratie. Het wordt helder wat jouw plek in het grotere geheel is en hoe je met jouw creativiteit kunt bijdragen aan de groei van alles en iedereen.

 

In onze programma’s staan drie processen centraal:

1. Zelf-inzicht

Zelf-inzicht betekent niet een volledig gericht raken op onszelf, maar daar juist vrij van komen. Hoe kunnen we onszelf openen naar anderen en de wereld en daar een verbinding mee aangaan? In Your Lab zul je op alle terreinen verbinding ervaren. Eerst in jezelf: vernauwende denk- en gevoelspatronen kun je transformeren naar kracht. Ruis en angst lossen op. Denken, doen en handelen raken met elkaar verbonden. We zijn niet langer verbrokkeld, maar vormen in onszelf een éénheid. Dat geeft rust en overzicht. Je raakt in het moment. Anderen en de wereld zijn niet langer bedreigend; je voelt je juist verbonden.

 

2. Open-dialoog

De verbondenheid die daaruit ontstaat, leidt tot inleving en openheid. Je kunt zaken vanuit andere perspectieven bekijken waardoor je wereld verruimt. Dat is nodig om gezamenlijk tot creatieve oplossingen te komen voor de complete vraagstukken van deze tijd. Verschillen, kritiek en weerstand zijn niet langer obstakels, maar worden inspiratie voor gezamenlijke groei. Je krijgt bij ons tools aangereikt om tot creatieve dialoog te komen. Het draait daarin om vertraging, aandacht en daadwerkelijke interesse. Dan kan er verbinding ontstaan en verwondering, waardoor we ons kunnen openen voor essentiële onderstromen die in de snelheid en gejaagdheid waarmee we nu leven aan ons voorbijgaan.

 

3. Algehele groei creëren

Creativiteit is een staat van zijn: ontvankelijk, open en vol verwondering. Alles verandert voortdurend en wij staan daar niet los van. Onze essentie is creatie, altijd ‘in wording’. Hoe vind je daarin dan houvast en richting? Hoe kunnen we omgaan met momenten van ‘niet-weten’, zonder angst, met openheid? In Your Lab krijg je tools aangereikt om tot creativiteit te komen. Maar ook om grenzen te stellen waar nodig. We maken gebruik van interventie-technieken uit sport en toneel, uit de hoek van filosofie en psychologie, en leren van processen die we tegenkomen in technologie, in de kunst en in de natuur.

 

Hoe werken we?

We werken met fysieke en mentale reflecties, werken toe naar intuïtief inzicht, en spelen met de kracht van improvisatie en spontaniteit. Onze aanpak is interdisciplinair: trainers komen uit disciplines als sport, kunst (toneel, literatuur en beeldende kunst), wetenschap, filosofie, psychiatrie, politiek en het bedrijfsleven. Door die aanpak kunnen we kruisverbanden leggen en tot vernieuwende inzichten komen. De trainers die we inzetten zorgen binnen hun eigen vakgebied voor vernieuwingen en vertrekken vanuit de gedachte die Your Lab met ze deelt: dat alles met elkaar samenhangt.

 

Iedereen doet mee.

Your Lab is een stichting, winst doneren we om mensen een stem te geven die dat door sociale en financiële omstandigheden nu vaak niet hebben. Ook in 2019 zullen we 100 mensen gratis aan onze programma’s deel laten nemen. Denk aan ex-gedetineerden, thuislozen en mensen die door depressie of angststoornissen aansluiting missen. Om dit mede mogelijk te maken krijgen we steun van: Kans Fonds, Triodos Fonds, Stichting Janivo, VSB Fonds, Haella Fonds en Fundatie Santheuvel. Wil je meer informatie, samenwerken of deelnemen aan een van die programma’s, neem dan contact met ons op.