Visie

In onze programma’s staan drie processen centraal:

 

1. Zelf-inzicht

Zelf-inzicht betekent niet een volledig gericht raken op onszelf, maar daar juist vrij van komen. Hoe kunnen we onszelf openen naar anderen en de wereld en daar een verbinding mee aangaan? In Your Lab zul je op alle terreinen verbinding ervaren. Eerst in jezelf: vernauwende denk- en gevoelspatronen kun je transformeren naar kracht. Ruis en angst lossen op. Denken, doen en handelen raken met elkaar verbonden. We zijn niet langer verbrokkeld, maar vormen in onszelf een éénheid. Dat geeft rust en overzicht. Je raakt in het moment. Anderen en de wereld zijn niet langer bedreigend; je voelt je juist verbonden.

 

2. Open-dialoog

De verbondenheid die daaruit ontstaat, leidt tot inleving en openheid. Je kunt zaken vanuit andere perspectieven bekijken waardoor je wereld verruimt. Dat is nodig om gezamenlijk tot creatieve oplossingen te komen voor de complete vraagstukken van deze tijd. Verschillen, kritiek en weerstand zijn niet langer obstakels, maar worden inspiratie voor gezamenlijke groei. Je krijgt bij ons tools aangereikt om tot creatieve dialoog te komen. Het draait daarin om vertraging, aandacht en daadwerkelijke interesse. Dan kan er verbinding ontstaan en verwondering, waardoor we ons kunnen openen voor essentiële onderstromen die in de snelheid en gejaagdheid waarmee we nu leven aan ons voorbijgaan.

 

3. Creatieve groei stimuleren

Creativiteit is een staat van zijn: ontvankelijk, open en vol verwondering. Creatie maakt het mogelijk uiting te geven aan wie we zijn en wat we verlangen, is een middel om samen met anderen te manifesteren, en creatie maakt het mogelijk knelpunten en blokkades te transformeren, of die nou individueel of collectief zijn.Alles verandert voortdurend en wij staan daar niet los van. Onze essentie is creatie, altijd ‘in wording’. Hoe vind je daarin dan houvast en richting? Hoe kunnen we omgaan met momenten van ‘niet-weten’, zonder angst, met openheid? In Your Lab krijg je tools aangereikt om tot creativiteit te komen. Maar ook om grenzen te stellen waar nodig. We maken gebruik van interventie-technieken uit sport en toneel, uit de hoek van filosofie en psychologie, en leren van processen die we tegenkomen in technologie, in de kunst en in de natuur.

 

Hoe werken we?

We werken met fysieke en mentale reflecties, werken toe naar intuïtief inzicht, en spelen met de kracht van improvisatie en spontaniteit. Onze aanpak is interdisciplinair: trainers komen uit disciplines als martial arts (vechtkunsten), kunst (toneel, literatuur en beeldende kunst), wetenschap, filosofie, psychiatrie, politiek en het bedrijfsleven. Door die aanpak kunnen we kruisverbanden leggen en tot vernieuwende inzichten komen. De trainers die we inzetten zorgen binnen hun eigen vakgebied voor vernieuwingen en vertrekken vanuit de gedachte die Your Lab met ze deelt: dat alles met elkaar samenhangt. In onze Raad van Advies hebben o.a. zitting: Dirk de Wachter (psychiater), Herman Wijffels (ondernemer), Philip Blom (antropoloog, journalist) en Alicja Gescinska (filosoof).

 

Iedereen doet mee.

Your Lab is een stichting, winst doneren we om mensen een stem te geven die dat door sociale en financiële omstandigheden nu vaak niet hebben. Ook in 2020 zullen we tenminste 100 mensen gratis aan onze programma’s deel laten nemen. Denk aan ex-gedetineerden, thuislozen en mensen die door depressie of angststoornissen aansluiting missen. Om dit mede mogelijk te maken krijgen we steun van: Kans Fonds, Triodos Fonds, Stichting Janivo, VSB Fonds, Haella Fonds en Fundatie Santheuvel. We werken ook samen met de gemeente Amsterdam en ontwikkelen nieuwe interventies, gericht op de Top600, jongeren die high impact crimes plegen en vaak een traumatische achtergrond hebben. Wil je meer informatie, samenwerken of deelnemen aan een van die programma’s, neem dan contact met ons op.