Eerstvolgende Programma

Van 21 tot 25 oktober organiseren we een vijfdaagse Your Lab met toonaangevende denkers en makers, die je op alle mogelijke terreinen verbinding laten ervaren. Hoe kun je je denken, voelen en handelen op elkaar afstemmen? Hoe kun je ondanks alle complexiteit in verbinding blijven met anderen en de wereld om je heen? En hoe kun je op een manier in de wereld zijn, waardoor jij niet alleen groeit, maar alles en iedereen? Ofwel: hoe verschuif je van Ego naar Eco?

Vijfdaagse: Vanuit totale verbinding het verschil maken

Hoe je denkt, voelt en handelt heb je niet volledig in de hand. Familie, relaties, (sub)cultuur en media hebben allemaal invloed. Hoe kun je binnen al die verschillende die krachtenvelden steeds opnieuw vrijheid vinden? Je gaat tijdens deze vijfdaagse ervaren dat wie je bent drijft op creatie en relaties. Authenticiteit is niet het resultaat van een oneindig innerlijke zoektocht, maar ligt besloten in de manier waarop je je in het hier-en-nu met anderen verbindt. En in hoe je met anderen nieuwe verhalen creëert die leiden tot meer vrijheid voor iedereen. Je bewustzijn verruimt. Onzekerheid, ongemakkelijkheid en weerstand neem je niet langer persoonlijk maar grijp je aan als transitie-momenten. Relaties zijn ontdaan van macht en worden ontdekkingstochten waarin helder wordt wat werkelijk belangrijk is en hoe je dat in afstemming met anderen in de wereld kunt zetten. Je gaat zien hoe alles met elkaar verbonden is waardoor de realiteit anders oplicht; alles wat je doet werkt door, in het allerkleinste en in het allergrootste. Met de verwondering en inspiratie die daaruit voortkomen ga je aan de slag.

 

We creëren tijdens de vijfdaagse een concreet sociaal, maatschappelijk project: een serie podcasts, een kunstwerk, een documentaire, of wat er vanuit de groep opkomt. Innovatieve en holistische pioniers komen langs om je te ontregelen, te vertragen en te versnellen – om de creativiteit die we allemaal in ons hebben vol te stretchen. De verbeeldingskracht waarop je stuit reikt verder dan je kunt bedenken of voorvoelen. Er wordt een intelligentie aangesproken waar je de rest van je leven op kunt vertrouwen. Dat levert een heel nieuw palet aan gevoeligheden op om je leven op een constructieve manier vorm te geven.

Thema’s

  • Hoe kun je verschuiven van een interesse die alleen op jezelf gericht is, uitbreiden naar een interesse die ook anderen en de wereld omvat?
  • Hoe kun je alle krachtenvelden die op je inwerken doorzien, zodat er helderheid ontstaat in hoe je daarbinnen vrijheid kunt ontwikkelen?
  • Hoe zet je angst, woede en onrust om in creativiteit?
  • Hoe zet je verschillen om in interesse, inspiratie en gezamenlijke actie?
  • Hoe ontwikkel je inleving en compassie zonder jezelf te verliezen?
  • Hoe ontsluit je jouw creativiteit en ontwikkel je in relatie met anderen steeds weer nieuwe verhalen (realiteiten) die tot meer vrijheid en verbondenheid leiden?
  • Hoe zorg je dat je in het groepsproces je idee bijslijpt en verfijnt, open en flexibel blijft, ook als er weerstand, kritiek en frustratie is?
  • Hoe ‘master’ je alle processen om in verbinding te blijven, zonder te vervallen in kaders en automatismen, zodat je blijft vernieuwen en steeds weer verrassende nieuwe mogelijkheden creëert?

 

Al deze thema’s worden tijdens Your Lab aangeraakt waarin wij de vragen en het experiment aanreiken, het antwoord komt uit jouw ervaring, vormt jouw doorleefde inzicht.Tijdens Your Lab raak je niet alleen in het moment, maar je bepaalt met wat je verbeeldt ook de toon van dit moment. Per Your Lab kunnen maximaal 15 personen deelnemen zodat er alle ruimte is voor groepsbegeleiding en persoonlijke begeleiding. Het deelnamebedrag is: 495 Euro (persoonlijk) en 695 (zakelijk). Wil je deelnemen, neem dan contact met ons op: robin@yourlab.nl.

 

Deel dit artikel: