TRAINERS
Jeroen Scholten van Aschat

Jeroen komt uit een gezin die zich bezighoudt met film en theater. Toch koos hij eerst een andere richting. Maar tijdens het schrijven van zijn bachelorscriptie psychologie zat Jeroen vaak voor zich uit te staren om het gedrag van andere studenten te bestuderen. Hij maakte personages van ze en bedacht korte verhalen of dramatische scènes en merkte dat hij dat veel leuker vond dan het schrijven van zijn scriptie. Hij vervolgde zijn studie op de filmacademie en maakte in korte tijd naam, onder andere met het script van De Libi waarin twee jongens van de straat toegang proberen te krijgen tot een Amsterdamse club. Het script leverde hem een Gouden Kalf op.

Jeroen heeft een krachtig analytisch vermogen dat goed van pas komt in Your Lab. Samen met regisseur Vincent Boy Kars begeleidt hij bij Your Lab sessies waarin deelnemers met elkaar scenes schrijven en die vervolgens gaan spelen. Hij gebruikt daarvoor de 3 actes uit de filmtheorie: het innerlijke conflict, hoe dat conflict zich in een concrete fysieke situatie voordoet, en wat er voor nodig is om dat conflict te kunnen transformeren. Acteer- of schrijfervaring is helemaal niet nodig; daar begeleiden de twee heren je wel in. Het draait om zelf-inzicht, helderheid en transformatie.

NIEUWSBRIEF