TRAINERS
Henk Oosterling
Foto's: Steef Fleur

Henk verzorgt in Your Lab inzicht in hedendaagse culturele veranderingen en hoe die van invloed zijn op ons als mens, op onderlinge verhoudingen en op de samenleving als geheel. Al sinds de jaren zeventig heeft Henk zich beziggehouden met klimaatverandering en met de vorming van een interculturele samenleving. Hij put inspiratie uit differentie-denkers als Foucault en Deleuze die erop wijzen dat niets vaststaat of in te kaderen valt, dat alles voortdurend in beweging is.

Als niets vaststaat, zelfs de waarheid niet, hoe kun je dan toch houvast vinden als mens en hoe kun je binnen een cultuur dan toch cohesie ontwikkelen? En hoe doe je dat als er tegelijkertijd allerlei ontwikkelingen gaande zijn die grote impact hebben op mens en samenleving, zoals klimaatverandering en digitalisering?

Henk komt met praktische concepten die je richting kunnen geven, hij biedt handvatten om te komen tot een andere manier van omgaan met elkaar: meer verbonden, vanuit interesse, focus en samenhang.

Lees ook het interview dat we afnamen met Henk.

NIEUWSBRIEF