André Platteel
ARTIKEL
Foto: Stacii Samdin

Na twee jaar voorbereiding zijn we met Your Lab een samenwerking gestart met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam. We hebben samen met hen een opleiding vormgegeven tot Credible Messenger.

Een Credible Messenger is iemand die de straat goed kent, die ingebed is in de wijken, en die jongeren kan inspireren uit de criminaliteit te stappen of te voorkomen dat ze daarin verzeild raken.

De opleiding tot Credible Messenger duur vier maanden:
Deelnemers gaan aan de slag met vier hoofdterreinen: IK (zelfontwikkeling), WIJ (hoe zorg je voor gezonde en krachtige relaties), WIJK (netwerken leren kennen en onderzoeken hoe je binnen je wijk andere jongeren kunt inspireren om uit de criminaliteit te gaan) en WERELD (hoe zorg je ervoor dat je je plek in de samenleving inneemt en andere jongeren daar ook bij helpt, via werk of stage of eigen ondernemerschap).

Deelnemers krijgen ervaringsgerichte trainingen waardoor ze destructieve patronen kunnen transformeren en er een creatieve en daadkrachtige focus ontstaat.
Foto's: Stacii Samidin

Deelnemers creeëren mentale en fysieke vitaliteit, krijgen inzicht in coachingstechnieken, in de basisbeginselen van psychologie, criminologie en sociologie. Ze leren om te gaan met agressie, weerstand en hoe ze moeten handelen als ze onder druk komen te staan. Deelnemers krijgen ook praktijkcases voorgelegd van justitie en politie waarop ze reflecteren. En ze krijgen ervaringsgerichte trainingen zoals we bij Your Lab gewend zijn, waardoor ze destructieve patronen kunnen transformeren en er een verbonden, daadkrachtige focus ontstaat.

Onderdeel van de Credible Messengers opleiding is een langdurig meester/ gezelconstructie; deelnemers lopen mee met inspirerende figuren uit hun wijken die nu al in staat zijn jongeren te inspireren criminaliteit te verruilen voor een constructief, kansrijk pad.

We werken voor dit project samen met tal van trainers en specialisten. De eerste lichting jongeren heeft afgelopen zomer de opleiding succesvol afgerond. Deelnemers zijn inmiddels al met prachtige projecten in de wijken aan de slag. De twee lichting is zojuist aan de opleiding gestart en is gereed in januari 2022. Alle deelnemers blijven in een netwerkconstructie aan ons verbonden en krijgen middels terugkomdagen voortdurend intervisie en aanvullende trainingen.

Wil je meer weten, mail: robin@yourlab.nl

Dit project wordt mede gefinancieerd door: Kans Fonds, VSB Fonds, Triodos Foundation, Stichting Janivo, Stichting Boschuyzen en Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.

NIEUWSBRIEF