Artikel

Vertragen om te versnellen

Wil je iets snel doen of wil je iets goed kunnen doen? Om iets goed te kunnen, moet je het doorleven, ervaren. Filosofieën hebben de neiging van het leven een raadsel te maken. Maar het leven kun je niet oplossen, dat moet geleefd worden. Dat lukt als je vertraagt, als je goed waarneemt, ziet voorbij wat direct zichtbaar is. Dan ga je ontdekken hoe alles verbonden is. En kun je jouw kwaliteiten verfijnen tot meesterschap. Met die doorleefde kwaliteit kun jij bijdragen, aan de groei van jezelf en de wereld om je heen.

Artikel

Als liefde niet genoeg is: tederheid

We zijn niet zoals vaak gezegd wordt kwetsbare wezens, we zijn eerder gepijnigde wezens. Als je iets heftigs hebt meegemaakt is het logisch dat je lijf in overleving staat. Maar het lijkt alsof we nu in een gepijnigde samenleving leven. Er hoeft maar de minste weerstand of kritiek te zijn of de messen worden geslepen: de relatie tussen ik en de ander wordt er een van wraak. Er is tederheid voor nodig die dynamiek te doorbreken.

Artikel

Mens-zijn kun je niet alleen

Door: André Platteel – We zijn altijd met anderen in verbinding. Door een liefdevolle relatie met de ander aan te gaan worden we autonoom en ontstaat vanzelf het goede.

Essay

Het verlangen naar verbinding

Door: André Platteel – De weg uit een trauma is de weg van de verbinding. Maar juist dat is voor getraumatiseerde mensen lastig. Het onvermogen tot wezenlijke verbinding is echter voor een grote groep mensen een thema. Is de samenleving soms getraumatiseerd en heeft dat effect op ons allen?

Essay

Ruimte rondom

Door: André Platteel – Kunnen we elkaar verhalen vertellen die de begrenzing van onze eigen angsten en oordelen oprekken, zodat er ruimte ontstaat voor compassie en gezamenlijke groei?

Essay

We are in it together!

Door: André Platteel – De individualisering die met het verlangen naar vrijheid is meegekomen, heeft ons opgesloten in onszelf. Hoe kunnen we daar uitbreken? De ontsnapping ligt voor de hand: open staan voor het hier en nu zodat we ons weer kunnen verwonderen.

Artikel

Wat is een succesvol leven?

De oorspronkelijke betekenis van succes is afmaken. Dat kun je ook vertalen als ‘heel maken’. Hoe word je een heel mens?

Essay

Dialogue that matters

Door André Platteel – Als we een dialoog ingaan bereiden we ons vaak voor met feiten en weetjes. Dat geeft een gevoel van overzicht en controle. Maar een dialoog vraagt juist van je dat je met de ander op zoek gaat naar iets nieuws, naar wat nog niet berekend of becijferd kan worden.

Essay

The space between us

Door André Platteel – Wanneer voel je dat je de liefde acteert om te voldoen aan een romantisch beeld? En wanneer voel je dat er ruimte is om liefde eindeloos te kunnen laten groeien?

Essay

Leiderschap vanuit zelfinzicht

Door André Platteel – Hoe kun je als leider jezelf en je team tot optimale groei brengen? Een aantal uitgangspunten voor daadkrachtig en liefdevol leiderschap.

Essay

Leiden vanuit niet-weten

Door: André Platteel – De ontwikkelingen gaan te snel om te kunnen varen op jaarplannen of concepten. Leiders die daadkrachtig en liefdevol willen ondernemen worden uitgenodigd in het niet-weten te gaan staan.