Essay

Top Boys

Tekst: André Platteel   In een december raakten we in de ban van Top Boy, een rauwe serie op Netflix over een groep jongeren die in de criminaliteit terecht komt. Het is alsof je naar een documentaire kijkt over een gemeenschap die door armoede, racisme en ‘gentrification’ geen ander lot rest dan te roven en …

Essay

Nieuwe sporen trekken

De kern van wie we zijn bestaat uit relaties: relaties tussen gevoelens en het denken, tussen mij en de ander, en tussen mij en de wereld. Pas als we daarbij stilstaan kunnen we begrijpen hoe die relaties in elkaar steken, en kunnen we ze transformeren om nieuwe, meer liefdevolle wegen in te slaan.  

Essay

Op een gelukt jaar

Al eeuwenlang zijn we op zoek naar geluk. De afgelopen decennia hebben we geluk zo persoonlijk genomen, dat we haast gebukt gingen onder het gewicht van gelukkig moeten zijn. Dit jaar lijkt het jaar van de bescheidenheid: zien dat geluk niet iets individueels is, maar tot stand komt in de relaties die we met anderen hebben.

Essay

Before there is rightness of action, there is rightness of being

Before there is rightness of action, there is rightness of being.

Essay

Openhouse Magazine x Your Lab

Door: Robin van den Maagdenberg   Op een stormachtige zaterdagochtend komen vijftien mensen het Amsterdamse grachtenpand binnenwaaien om deel te nemen aan een Your Lab-editie. Het voorstelrondje gebeurt woordeloos. Met simpele Aikido-technieken ervaart de groep hoe je de afstand tussen jezelf en de ander overbrugt zonder iets te weten over elkaars leven. De oefeningen die …

Essay

This is water

Er was een plekje vrij op het terras van Café de Klepel in Amsterdam. De zon was al laag, scheen er precies op. Naast me een vader en een zoon. Ze aten, ze dronken, ze discussieerden, waren het vaak heftig met elkaar oneens, dat kon je horen aan hun stemmen, aan de ontwijkende blik van …

Artikel

Vertragen om te versnellen

Wil je iets snel doen of wil je iets goed kunnen doen? Om iets goed te kunnen, moet je het doorleven, ervaren. Filosofieën hebben de neiging van het leven een raadsel te maken. Maar het leven kun je niet oplossen, dat moet geleefd worden. Dat lukt als je vertraagt, als je goed waarneemt, ziet voorbij wat direct zichtbaar is. Dan ga je ontdekken hoe alles verbonden is. En kun je jouw kwaliteiten verfijnen tot meesterschap. Met die doorleefde kwaliteit kun jij bijdragen, aan de groei van jezelf en de wereld om je heen.

Artikel

Als liefde niet genoeg is

We zijn niet zoals vaak gezegd wordt kwetsbare wezens, we zijn eerder gepijnigde wezens. Als je iets heftigs hebt meegemaakt is het logisch dat je lijf in overleving staat. Maar het lijkt alsof we nu in een gepijnigde samenleving leven. Er hoeft maar de minste weerstand of kritiek te zijn of de messen worden geslepen: de relatie tussen ik en de ander wordt er een van wraak. Er is tederheid voor nodig die dynamiek te doorbreken.

Artikel

Mens-zijn kun je niet alleen

Door: André Platteel – We zijn altijd met anderen in verbinding. Door een liefdevolle relatie met de ander aan te gaan worden we autonoom en ontstaat vanzelf het goede.

Essay

Het verlangen naar verbinding

Door: André Platteel – De weg uit een trauma is de weg van de verbinding. Maar juist dat is voor getraumatiseerde mensen lastig. Het onvermogen tot wezenlijke verbinding is echter voor een grote groep mensen een thema. Is de samenleving soms getraumatiseerd en heeft dat effect op ons allen?

Essay

Ruimte rondom

Door: André Platteel – Kunnen we elkaar verhalen vertellen die de begrenzing van onze eigen angsten en oordelen oprekken, zodat er ruimte ontstaat voor compassie en gezamenlijke groei?

Essay

We are in it together!

Door: André Platteel – De individualisering die met het verlangen naar vrijheid is meegekomen, heeft ons opgesloten in onszelf. Hoe kunnen we daar uitbreken? De ontsnapping ligt voor de hand: open staan voor het hier en nu zodat we ons weer kunnen verwonderen.