Zelfsturende teams en 'agile' werken zijn modetermen geworden. Maar als innerlijk werk ontbreekt, kunnen zelfsturende teams al snel zelfvernietigende teams worden, en staat agile (lenig) stijf van angst. Hoe kun je tot werkelijk impact-volle beweging komen?

Vorige week organiseerden we de zesde Your Lab leiderschapsretraite in Umbrië, Italië – met twaalf leiders en ondernemers. Wat betekent leiderschap in deze tijd voor jou en jouw team en hoe kun je bijdragen aan algehele groei? Veel deelnemers hebben in hun werk te maken met de introductie van zelfsturende teams en met ‘agile’ werken: zo’n beetje de modetermen van deze tijd die het antwoord zouden zijn op zogenaamde snelle, chaotische veranderingen.

 

Om zelfsturend te kunnen zijn, is het essentieel te onderzoeken wat het ‘zelf’ nu precies is. Die zoektocht sluit aan bij een slogan die de oude grieken hanteerden voor een krachtig leven: Ken uzelve. Onderzoek jezelf zodat je vanuit helderheid en verbinding kunt denken en handelen. Dat open proces faciliteren we in onze Your Lab leiderschapsprogramma’s.

 

De term persoonlijke ontwikkeling zoals die nu vaak gebruikt wordt kan daarin verwarrend zijn. Die wordt veelal uitgelegd als het aanscherpen van onze kennis en kunde en het verbeteren van het idee dat je nu van jezelf hebt. In Your Lab zijn we vooral geïnteresseerd in het loskomen van het idee dat je als individu gescheiden bent van de rest. Je gaat ervaren dat je verbonden bent met anderen en de wereld – dat alles met elkaar samenhangt. Als je dat eenmaal hebt ervaren dan licht de wereld anders op. Duurzaamheid en betekenisgeving worden vanzelfsprekend.

 

Natuurlijk is in het ervaren van die samenhang ruimte voor individualiteit. En daar komt ‘Ken uzelve’ om de hoek kijken. Wat we nu als persoonlijk of individueel zien, bestaat vaak zonder dat we het in de gaten hebben uit een verzamelingen strategieën die we eerder hebben opgebouwd om onszelf veilig te voelen. Die onbewuste strategieën staan in de weg om je werkelijk te ontwikkelen. Ze houden je gevangen in het verleden. Krachtig reageren op wat er nu speelt of in de nabije toekomst, wordt dan bijna onmogelijk. Onbewuste strategieën staan ook in de weg om je op een open, onderzoekende manier met anderen te verbinden. Als je niet oppast worden zelfsturende teams zo zelfvernietigende teams: flipper-bakken van op elkaar botsende strategieën waarin niemand zich echt ontwikkelt, en het team al helemaal niet.

 

In Your Lab onderzoeken we die onbewuste strategieën. Dat doen we niet met kaders en filosofieën. Theoretiseren kan gemakkelijk een vluchtstrategie zijn. Je hoeft dan immers zelf niet te ervaren, maar neemt het (oude, vaak niet meer relevante) idee van een ander aan. Waar we iedere deelnemer in Your Lab in begeleiden is in het zelf doorleven, zodat wat je vervolgens doet simpel en daadkrachtig wordt omdat het authentiek is. Dan word je werkelijk zelfsturend, en lenig (‘agile’): flexibel, open, en in krachtige verbinding met jezelf en de wereld om je heen.

 

In september start het volgende Your Lab Jaarprogramma dat gericht is op persoonlijke leiderschap. De volgende Leiderschapsretraite is van 1 – 6 oktober, Umbrië, Italië.

 

 

Deel dit artikel: