"Het idee voor Lawlab ontstond al snel toen ik een programma bij Your Lab had gevolgd. Zo'n programma kon ook specifiek voor advocaten die nu 20 verplichte studiepunten per jaar moeten verwerven via het doorploeteren van voornamelijk dodelijke saaie kost. Dat kan anders. Lawlab was geboren."

Interview met Maarten Witte

Wat leer je bij Lawlab?

Wat wij doen, is het creëren van bewustzijn. Dat klinkt voor veel praktijkjuristen nogal zijig maar dat is het allerminst. Ik meen te mogen stellen dat juist in onze beroepsgroep het contact tussen hoofd en hart een beetje verloren is gegaan. Veel zaken regel je op de automatische piloot. Je schuift informatie van links naar rechts, ervaart weinig voldoening, maar blijft intussen snakken naar de volgende email die bepaalt hoe jij je dag moet doorkomen.

Dat klinkt treurig.

Dat is het ook! Officieren voelen dat ze dweilen met kraan open en zien het nut van hun vak niet meer in. Rechters wordt prestatiedruk opgelegd, zoveel vonnissen in zoveel tijd alsjeblieft, lopende band werk. Of mijn vakgebied: je moet je voorstellen dat er legio advocaten zijn die in hun studententijd warm zijn gemaakt voor de zuid-as. Goed salaris en een voortzetting van de bekende hiërarchische structuren zoals men die gewend was bij een vereniging. Geen clou wat hun roeping is, accepteren ze een stage op een sectie waar ze nog nooit van hadden gehoord. Tien jaar en één verplichte switch van sectie later zijn ze mogelijk nog verder verwijderd van hetgeen hun ooit daadwerkelijk een positieve vibe gaf. Dit is natuurlijk maar een voorbeeld.

 

Je praat uit ervaring?

Nou, ik heb ooit een student-stage gelopen bij een Zuid-as kantoor. Toen werd mij wel duidelijk dat ik daar niet moest gaan werken. Je komt niet aan jezelf toe, wordt geleefd. Status wordt een grotere drijfveer dan je core-desires. Ik koos dus anders. Boutique. En later een eigen kantoor. Maar dat kon niet verhinderen dat ik me rond mijn 40ste afvroeg wat ik in godsnaam allemaal aan het doen was. Ik hield me constant bezig met andermans sores, het ene probleem was nog niet verholpen of het andere diende zich al weer aan. Intussen probeerde ik thuis toch zeker 50 procent van de ballen in de lucht te houden én stelde ik mezelf verplicht te genieten van mijn kinderen. Dat laatste is met een drukke praktijk een trigger om jezelf in de poeier te draaien. Want de kunst van het levensgenieten, de kunst van het ervaren, de kunst van aandachtig aanwezig zijn, gaat meer en meer verloren wanneer je bij voortduring andermans belangen, in plaats van je eigen belangen, aan het dienen bent.

 

Maar is dat niet juist wat het vak advocatuur behelst, belangen behartigen?

Bij uitstek. Maar dat mag nimmer ten koste gaan van jezelf. Overigens kan gaat dit net zozeer op voor officieren, rechters en bedrijfsjuristen. De eerste twee dienen de belangen van staat en maatschappij maar werkelijke waardering van die partijen blijft uit, terwijl de eigen belangen in de verdrukking komen. Bedrijfsjuristen worden geacht alles sores van hun werkgever op te lossen en als ze dat niet doen, of niet snel genoeg, dan volgt de rekening.

 

Hoe voorkom je dat dan?

Ik geloof dat de advocatenbranche de hoogste burn-out ratio heeft van alle beroepsgroepen. Officieren en rechters maken dezelfde uren per week. Als mensen hun ziel en zaligheid in jouw handen leggen, dan is dat een enorme verantwoordelijkheid. Tel daar de van hogerhand opgelegde targets, de pressie van de klanten zelf en de ongezonde levensstijl bij op, en het is nog een wonder dat de meeste crashes pas rond de 40 jarige leeftijd plaatsvinden. Om deze ellende te voorkomen, is een constant bewustwordingsproces noodzakelijk. Wat ben ik aan het doen? Waarom ben ik dit aan het doen? Doe ik dit omdat ik het leuk vind of omdat het van me wordt verwacht? Geeft het me eigenlijk wel voldoening en zo ja, komt die voldoening uit mezelf of is het de oppervlakkige variant?

 

Dat werkt?

Natuurlijk werkt dat! Alles wat je bewust aandacht geeft werkt! Ga maar eens bij jezelf na wanneer en onder welke omstandigheden je je kiplekker voelde. Misschien tijdens een mooie strandwandeling, misschien was je aan het dansen, misschien was je een beest van een pleitnota aan het schrijven – het maakt niet uit, zolang je je er maar bewust van bent. Die positieve energie kan je blijven opzoeken; laat niemand je anders vertellen.

 

Geef eens een voorbeeld van hoe je mensen wakker kunt schudden, hoe je ze in contact brengt met hun core desired feelings?

Dat is inderdaad de term die veel wordt gebruikt, core desired feelings, je hebt je goed voorbereid. Via diverse modules (niet zijnde de klassieke vragenlijsten) stellen we iemand in de gelegenheid uit te vinden wat bij hem of haar past. Avontuur? Harmonie? Plezier, uitdaging, vrijheid? Het kan allemaal en de manieren die we hebben zijn fenomenaal.

Toch dat tipje van de sluier?

Wij zijn het enige opleidingsinstituut dat cursussen aanbiedt aan advocaten én officieren van justitie én rechters, alle togadragers dus, maar ook aan bedrijfsjuristen (vaak oud-advocaten). Het spectrum aan deelnemers wordt hierdoor veel breder dan deze juristen gewend zijn. Juist door niet alleen met gelijkgestemden te zitten, ontstaat als vanzelf een diverse en open sfeer, wederzijds begrip voor de belemmeringen die een ieder ervaart en respect voor ieders positie in de maatschappij en in het daarbij behorend maatschappelijk debat.

 

Dat je wellicht bent vast gelopen in je emotionele verwerking van de achtbaan die het werkende leven is, wil niet per se zeggen dat je op het verkeerde spoor zit. Ik ken zowel advocaten als officieren van justitie die niet meer doorhebben hoe cruciaal hun functie in een goed en vrij systeem is. Dat is toch erg, dat je opkomt voor belangen of zelfs veiligheid van anderen daarbij geen enkele voldoening, eerder onrust, voelt? Via mindfulnessoefeningen onder leiding van UvA docente en advocaat Klaartje Vreeke, via stevig debat onder leiding van prof. Wouter Veraart (VU, Legal Philosophy) en via de softskill trainingen die André Platteel (oprichter Your Lab) geeft verdwijnen de watten in je hoofd – je weet weer wie je bent en hoe je wil zijn. En hoe je dat moet vasthouden.

 

Overigens komt ‘het fysiek’ bij ons ook ruim aan bod. Wist je dat het fysiek vaak verraadt hoe je met dagelijks met het hoofd handelt? Een martial arts teacher zal je dat laten zien. En een ademhalingstherapeut gaat demonstreren waar jij jouw spanning vast houdt. Als je dat eenmaal doorhebt, kan je jezelf structureel verlichten.

 

Wat hoop je hiermee te bereiken, iedereen de toga aan de wilgen?

Geenszins. Als iemand naar aanleiding van Lawlab besluit, of beter: eindelijk kán besluiten, te stoppen met de advocatuur, dan juich ik dat toe maar het is natuurlijk niet mijn doel. Dat doel is trouwens niet ingewikkeld, het proces daarentegen wel. Mensen moeten leren te vertrouwen op hun gevoel, durven te kiezen voor zichzelf en het dagelijks plezier herwinnen. Lijkt me een aantrekkelijk scenario, zeker als je dat afzet tegen de lijdzaamheid waarmee sommigen van ons het ongeluk over zich heen blijven uitstorten.

 

Ben je niet bang dat iedere werkgever die een verzoek van een werknemer krijgt om te participeren aan jouw opleiding nee zal zeggen in de vrees een gewaardeerde kracht kwijt te raken?

Als een werkgever je dit wil ontzeggen, weet je genoeg. Bovendien moet die werkgever niet uit het oog verliezen dat zijn business voornamelijk wordt gerund door human capital. Wanneer je kan kiezen tussen je personeel geestelijk gezond maken en een hoge kans op uitval, dan is de keuze snel gemaakt. Ik heb er bij mijn personeel altijd op aangedrongen dat zij zich ontwikkelen als mens in plaats van dat zij plichtmatig hun kennis gingen bijspijkeren. Geloof me, een getalenteerde advocaat die goed in zijn vel zit, is veel rendabeler dan degene die zichzelf meer en meer kwijtraakt. Lijkt me trouwens een prima vertrekpunt voor een goed gesprek: hé baas, ik heb dit nodig. Grote kans dat die baas er zelf ook wat aan heeft: een nieuwe auto is eventjes leuk, voldoening is áltíjd leuk.

 

Interesse gekregen in Lawlab, schrijf je dan hier in: https://yourlab.nu/program/lawlab/

Deel dit artikel: