DEELNEMERS

DE afgelopen jaren heb ik twee keer meegedaan aan Your Lab. De aanpak van de programma’s om te verstillen en te vertragen om zo zicht te krijgen op dat waar je in het dagelijkse leven snel overheen stapt, was waardevol voor me. Ik kwam achter dingen die in de weg stonden me te verbinden met mezelf en anderen. Door daar actief mee aan de slag te gaan en mij open te stellen voor het onbekende kwam er weer verbinding, beweging en verdieping. Ik werd beter in het zijn van mezelf.

In mei 2018 verloor ik een van mijn beste vrienden. Ik werd er door overvallen, raakte verward. Er gebeurde veel wat ik niet kon plaatsen en voelde een mate van gemis wat mij tot dan toe vreemd was. Hoe moest ik daarmee omgaan? Ik merkte dat het gemis van mijn vriend me mijn levenslust ontnam. Dat wilde ik tijdens Your Lab onderzoeken. En daar was ruimte voor in persoonlijke gesprekken en in oefeningen waarin mijn gevoelens en vooral de neiging die te onderdrukken helder werden. De intense nabijheid van de groep heeft me daarin ook veel nieuwe inzichten gebracht. De bereidheid om zonder schaamte met elkaar waardevolle zaken te onderzoeken, van elkaar te willen leren, ook van mensen die ik in mijn dagelijks leven niet zo snel zou ontmoeten raakte me diep. Die groepsdynamiek heeft me in beide redities verwonderd: er ontstaat een sfeer die liefdevol is en waar iedereen ontvankelijk wordt voor elkaars verhaal. Tijdens de retraite is er geen waardeoordeel en ook voor ego is plaats, dat wordt niet gezien als iets dat groei in de weg kan staan. Die sfeer heb ik meegenomen en maak ik mij nog dagelijks eigen door met een open blik te kijken naar mezelf en anderen.

Your Lab geeft geen pasklare antwoorden, laat je ook niet zoeken naar eventuele problemen die er zouden kunnen of moeten zijn. Het proces is erop gericht je te laten ervaren wat voor jou belangrijk is, wat voor jou echt is. Je leert de signalen van je lijf en van je hoofd zelf op te pikken en die voor jezelf te vertalen. Dat leidt tot een diepe, blijvende verbinding, met mezelf en met anderen. Dat geeft een groot vertrouwen, in wie ik ben en wat ik doe, en in de stappen die ik neem om mijn toekomst te vormen. Er is bij mij een besef ontstaan dat elke keuze die ik maak geen eindoordeel op zichzelf is, maar het startpunt vormt voor iets nieuws. Het gemis wat ik eerder voelde en dat me verlamde, is daardoor getransformeerd: alles is creatie geworden – leven.

NIEUWSBRIEF