ADVIESRAAD
Henk Oosterling

Henk Oosterling is begaan met het ontwikkelen van een interculturele samenleving. Hoe kunnen we verschillen overbruggen zonder ieders eigentijd te verliezen? Henk vertrok in zijn twintiger jaren naar Japan, ging in de leer bij Kendo-meester en werd later Europees Kendo-kampioen. Het gedachtengoed van de Japanners, dat draait om vorm en ruimte, verkende hij vervolgens filosofisch. Hij kwam uit bij denkers als Foucault, Derrida, Deleuze en Guattari, die niet langer waarheidsvinding als fascinatie hadden maar creatie en ontwikkeling. Op die thema bouwde hij zelf nieuwe ideeën die hij uitwerkte in tal van publicaties. Henk is nooit een filosoof geweest van alleen maar boeken, hij ging de straat op om met concrete acties bij te dragen aan een interculturele samenleving.

Hij ontwikkelde bijvoorbeeld nieuwe onderwijsconcepten waarbij Judo, koken en theater in het curriculum werden opgenomen. Steeds opnieuw is hij op zoek naar manieren om ons ego te verruimen, zodat we gaan doorzien dat wie we zijn niet los staat van anderen, maar dat we een schakeltje zijn in een veel grote eco-systeem. Met dat gedachtengoed is hij een grote inspiratie voor Your Lab, en draagt hij met workshops bij aan de invulling van ons programma. Lees ook het interview dat we met hem afnamen:

NIEUWSBRIEF