Dialoog als middel naar een verbonden samenleving

Dat de samenleving voortdurend verandert is geen nieuws. Maar de huidige veranderingen zijn drastisch, ze luiden een totaal nieuw tijdperk in. We zullen onze zienswijze op wie we zijn (identiteit) en hoe we met anderen omgaan (sociaal) moeten herzien. Daar ligt een enorme creatieve uitdaging – voor ons allemaal.

 

De huidige transformatie heeft alles te maken met een verandering in hoe we ons met elkaar verbinden. Was dat eerst hiërarchisch en gebaseerd op controle en macht. Nu wordt dat steeds meer open en transparant. En we ontdekken hoe alles met elkaar samenhangt. Dat maakt deze tijd dynamisch. Van ons wordt gevraagd gezamenlijk in die creatieve dynamiek te stappen zodat we op huidige en toekomstige complexe vraagstukken antwoord kunnen geven.

 

Om dat in goede banen te begeleiden is het voeren van een open dialoog essentieel: verschillen worden daarin als input genomen voor vernieuwende ideeën. Het voeren van zo’n dialoog is alleen mogelijk als we zelf onze angsten en projecties transparant hebben – als we zelfinzicht hebben. Zodat we zorgvuldig kunnen luisteren en werkelijk tot vernieuwing kunnen komen.

 

Your Lab is opgericht om een centrale rol te kunnen spelen in de huidige transitie. Dat doen we aan de hand van drie thema’s: zelfinzicht, dialoog en creatie. In onze trainingen kun je vernauwende oriëntaties loslaten, krijg je tools aangereikt om een open dialoog te faciliteren en interventie-technieken om te komen tot vormen van creatie die tot gezamenlijke groei leiden.

 

Onze programma’s zijn gericht op leiders die niet langer geacht worden het te weten, maar die de taak hebben om een open dialogen te kunnen modereren, zodat de kennis en kunde van iedereen benut kan worden. Of dat nu in het bedrijfsleven is, in de politiek of in onze particuliere sociale omgeving. In een open samenleving is deze vorm van leiderschap namelijk niet langer weggelegd voor een kleine groep, maar voor ons allen.

 

Your Lab is een stichting, onze winst doneren we om mensen een stem te geven die dat door sociale en financiële omstandigheden niet hebben.