Meer dan ooit maakt deze tijd helder hoe alles met alles samenhangt, dat polarisering leidt tot strijd, en dat de realiteit niet te vangen is in kaders. Juist met die urgente thema’s hebben we ons de afgelopen tien jaar beziggehouden. In Your Lab bewandelen we de weg van verbinding en verbeelding. Je raakt verbonden met jezelf, anderen en de wereld. Je wordt aanwezig in het hier-en-nu. Dat is geen eindpunt, maar startpunt: je komt in contact met een bron van creativiteit waardoor je op een sociale manier kan bijdragen aan een duurzame wereld. In onze programma’s komen de meest vooruitstrevende denkers en doeners langs om je te begeleiden. En deelnemers hebben de meest uiteenlopende sociaal-culturele achtergronden, waardoor je denkbeelden verruimen en je krachtige nieuwe netwerken creëert. Op 25 en 26 juli organiseren we weer een editie.

De weg van verbinding en verbeelding

De huidige tijd maakt helder dat alles met alles samenhangt. Sociale en maatschappelijke thema’s zijn zo complex en grijpen zo intens op elkaar in, dat we anders moeten leren kijken: niet naar de dingen afzonderlijk, maar juist in hun onderlinge verband. Dat vraagt om een dubbele kwaliteit: kunnen uitzoomen om overzicht te hebben, en tegelijkertijd kunnen inzoomen om de details te zien, zodat onderlinge verbanden helder worden. Op die manier kunnen nieuwe inzichten ontstaan, en dienen onverwachte oplossingen zich aan voor de complexe sociale, ecologische en daarmee ook hoogst individuele thema’s van deze tijd.

 

Wat deze tijd ook helder maakt is dat we niet weg komen met polariseren, dat denken in tegenstellingen leidt tot een versimpeling die algauw tot verharding en strijd leiden. Er is een weg van het midden dat geen compromis is, die onder de tegenstellingen duikt, om een nieuwe weg te openen: genuanceerder, creatiever – een weg van verwondering en verbeelding. Om die weg te openen is het eveneens belangrijk de onderlinge verbanden op te merken, zodat we kunnen vertrekken vanuit dat was ons bindt in plaats van dat wat ons scheidt. En daarvoor is het belangrijk een ander onderscheid in onszelf op te heffen: die tussen lichaam en geest. Ook het lichaam denkt, en het denken heeft een lichamelijke weerslag. In Your Lab raken lichaam en geest op elkaar afgestemd en daardoor wordt een andere kwaliteit geopend: die van intuïtie en spontaniteit, waarin lichaam en geest gecombineerd en overstegen worden. Je raakt aanwezig in het hier-en-nu. Dat is geen eindstadium maar juist het beginstadium : van compassie-volle creatie.

 

Er is nog een thema waar deze tijd ons op wijst: de werkelijkheid is nooit eenduidig en kan daardoor onmogelijk in kaders en concepten opgesloten worden. Onzekerheid en het onbekende zijn onderdeel van ons bestaan. Maar als we vanuit verbinding vertrekken, hoeven we die onzekerheid niet te vrezen, ligt er juist een uitdaging in: het onbekende zien als een uitnodiging om samen iets te creëeren wat leidt tot kwalitatieve groei, voor alles en iedereen. Niet een utopische, romantische wereld, maar een wereld die door te doen steeds opnieuw een stukje duurzamer, socialer en leefbaarder wordt. Een wereld die onaf is – en daardoor voortdurend om betrokkenheid vraagt; om verbinding en verbeelding.

 

Met bovengenoemde thema’s heeft Your Lab zich de afgelopen tien jaar intensief bezig gehouden. We hebben methodieken ontwikkeld die je inzicht in die thema’s geven en je laten ervaren hoe je ermee kunt omgaan – als individu en in afstemming met anderen. In onze programma’s draait het niet zozeer om praten en analyseren, maar ontdekken – ondervinden wat werkt. Zodat je deze tijd gaat doorleven, er onderdeel van wordt, en er mede de toon van bepaalt.

 

We hebben twee programma’s. In deel 1 kom je tot algehele verbinding – met jezelf, anderen en de wereld. In deel 2 ga je vanuit die totale afstemming aan de slag met je verbeelding: we werken onder begeleiding van de meest inspirerende denkers en doeners aan concrete sociale projecten die we ook in de wereld gaan zetten.

Deel dit artikel: