Het is mode te zeggen dat we allemaal één zijn. Misschien als lapmiddel om de verharding en polarisering die overal om zich heen slaat te bezweren. Maar wat betekent dat dan, één zijn?

 

Als ik om me heen kijk, zie ik mensen die allemaal anders denken en doen, die een andere achtergrond hebben, andere beschermingsmechanismen hebben opgebouwd, en een andere levensmissie hebben. Het is mooi te denken dat we allemaal één zijn, dan zorgt voor verbinding, zo staan we niet alleen, kunnen we de grote en kleine problemen aan waarmee we geconfronteerd worden. Maar als het tegenzit, merk ik, voel ik me soms toch heel alleen. En als ik ruzie heb, kan ik de gedachte niet onderdrukken dat diegene die me pijn doet, daarvoor moet boeten. En als iemand compleet anders denkt dan ik, moet ik aandachtig zijn niet de route te kiezen van superioriteit (en dus ook vernedering), kan ik nog wel bedenken me één te willen voelen, maar dan het liefst zonder die ene.

Niemand kan de wereld zien, horen, voelen, ruiken en dus ervaren zoals ik dat doe en kan. Of jij. Dat is soms zo frustrerend. Hoe lief je de ander ook hebt, je kunt de ander nooit volledig begrijpen.

 

Misschien is éénheid een verwarrend begrip. Want is niet iedereen volstrekt uniek? Niemand kan de wereld zien, horen, voelen, ruiken en dus ervaren zoals ik dat doe en kan. Of jij. Dat is soms zo frustrerend. Hoe lief je de ander ook hebt, je kunt de ander nooit volledig begrijpen. Ik kan mezelf niet eens volledig begrijpen. Maar misschien ligt in de on(be)grijpbaarheid juist wel een enorme schoonheid. In dat onbenoembare terrein ontstaat groei en creatie, kunnen we ons verwonderen. Als ik me daaraan overgeef – aan die voortdurende veranderlijkheid – voel ik me op een goede manier nederig. Merk ik dat elk idee dat ik over mezelf of anderen heb, verdampt. Oordelen en concepten verdwijnen. Wat ervoor in de plaats komt is een enorme kracht: ik voel het leven door me heen razen. Hetzelfde leven dat door alles en iedereen raast. En dan is er toch weer éénheid. Niet op het niveau van wat we doen, of hoe we de naar de wereld kijken, of hoe we ons presenteren. Maar éénheid vanuit het besef dat we ontsproten zijn uit dezelfde bron.

Vanuit die doorleefde ervaring van éénheid weet je hoe alles met alles samenhangt: afkomstig uit dezelfde bron, en spelend in diezelfde bron, werken alle acties op elkaar in en door. Die samenhang is weer een andere vorm van éénheid: het besef dat wat ik doe en denk niet losstaat van anderen en de aarde, maar daar impact op heeft.

Met Your Lab hebben we vanaf het begin willen laten zien dat éénheid niet hetzelfde is. Dat er diversiteit binnen die éénheid is. En dat het accepteren van die diversiteit de weg is om te komen tot een wereld waarin iedereen telt en stem heeft.

Van kansarm naar leiders van de toekomst: leiders die laten zien dat ze ongeacht hun afkomst of achtergrond de ervaring van éénheid aan anderen kunnen overdragen om van daaruit bij te kunnen dragen aan de groei van alles en iedereen.

 

We initiëren vanaf juli 2016 ook projecten die gericht zijn op groepen mensen die het soms niet makkelijk hebben. Omdat ze in omstandigheden verkeren waarin ze hun stem moeilijk kunnen laten horen. Of omdat ze teleurgesteld zijn omdat éénheid door bestaande machtsstructuren veelal wordt opgevat als conformisme met heersende opvattingen. We gaan aan de slag met tienermoeders, tienervaders, jongeren met een allochtone achtergrond die door religieuze of sociale omstandigheden weinig ontplooiingsmogelijkheden krijgen, met thuisloze jongeren, en met jongeren die net uit detentie komen en hun leven vanaf nu constructief willen inrichten. Doel: ook die deelnemers in hun volle kracht zetten. En ervoor te zorgen dat tenminste een deel van deze groep de leiders van de toekomst worden: leiders die laten zien dat ongeacht afkomst of achtergrond je de potentie hebt om éénheid te ervaren en aan anderen over te dragen, om van daaruit bij te kunnen dragen aan de groei van alles en iedereen.

 

Dit project komt tot stand met medewerking van: Kans Fonds, Triodos Fonds, Haëlla Stichting, Stichting Janivo en Fundatie Santheuvel. Meer informatie, neem contact op met robin@yourlab.nl.

Deel dit artikel: