Lab Zine #1: Ruimte

Your Lab gaat over een heel mens zijn. In onze cultuur is tot nu toe veel aandacht geweest voor het rationele denken. Maar we komen er steeds meer achter dat we opbranden als we alleen vanuit ons hoofd leven, ook het lijf en de intuïtie mogen meedoen. Wanneer het denken, voelen en intuïtieve met elkaar verbonden raken, staan we liefdevoller en daadkrachtiger in het leven. Zonder angst. En vanuit verbinding - met onszelf, anderen en de wereld. Dat maakt dat we ons onderdeel voelen van een geheel. En dat we betekenis voelen op al die terreinen: individueel, in relaties en in je werk. Dat proces faciliteert Your Lab.
We werken met de laatste wetenschappelijke inzichten en vertalen die naar creatieve en ervaringsgerichte sessies, zodat je op een veilige en open manier wordt uitgenodigd om tot complete afstemming te komen. Iedere maand doen we onderzoek naar een specifiek thema en publiceren daarover in een Lab Zine. Deze maand doen we dat voor het eerst en is het thema # Ruimte.