PhotoA.nl_160614_002_M

Your Lab is opgericht om een centrale rol te kunnen spelen in de overgang van een oppositiesamenleving naar een empathische samenleving. De kloof in de samenleving is groot, de diversiteit enorm, de manier waarop we de dialoog opzoeken vaak grof en egoïstisch. Ondanks de polarisering en de verschillen die ons uit elkaar lijken te drijven, hunkeren we allemaal naar hetzelfde: naar liefde, erkenning, naar een uitdrukking van onze talenten om onszelf en anderen vol te kunnen ontplooien. De manier waarop we dat doen zit vaak vol aannames en verwarring. Die zorgen voor verharding, angst, egoïsme en strijd.

 

De weg naar een empathische samenleving verloopt via onszelf, via zelfonderzoek, waarin we onze ideeën en emoties onderzoeken. Voorbij aannames en oordelen raken, in contact met een diepe essentie: een van totale verbondenheid. Vanaf dat moment gaat het leven voor jou werken.

 

Om dat te ervaren is een diepe dialoog nodig die we in Your Lab faciliteren met trainers die doorleven wat ze overbrengen. Onze trainingen zijn aards, daadkrachtig, liefdevol en maken gebruik van de nieuwste inzichten (in bv. de werking van het zenuwstelsel) waardoor veranderingen beklijven en structureel zijn.

 

Your Lab faciliteert een proces waarin het fysieke, mentale en het energetische op elkaar worden afgestemd. Je ervaart hoe je verbonden bent met alles en iedereen. Angst verdwijnt. Strategische spelletjes om jezelf veilig te voelen zijn niet meer nodig. En voortdurende competitie en bewijsdrang behoren tot het verleden. Je voelt je vrij en open. Ideeën komen niet langer met wilskracht tot stand, maar intuïtief en dus spontaan. Je raakt verwonderd. En vanuit doorleefde verbondenheid is je creatie gericht op gezamenlijke groei. Omdat je helder hebt wat jouw rol is in het grotere geheel en doorziet hoe anderen met hun inbreng jou voeden, word je liefdevol en daadkrachtig. En juist dat is nodig in een tijd waarin alles verandert, niets meer zeker is, en waarin meten en weten tekort schiet. Deze tijd vraagt van je om je als heel mens te manifesteren. Zodat je veranderingen in gang zet die iedereen en alles laten groeien.

 

We zijn een stichting: een deel van de winst doneren we om deelnemers die weinig tot geen financiële mogelijkheden hebben, deel te laten nemen aan onze programma’s.

 

Van januari tot maart organiseert Your Lab geen edities; in de periode doen we zoals dat bij een laboratorium hoort onderzoek. De laatste inzichten vertalen we naar creatieve vormen die passen bij Your Lab.