Schermafbeelding 2017-12-11 om 17.03.16 copy

In verbondenheid creëren

Your Lab faciliteert programma’s voor individuen en organisaties. Je ervaart bij ons totale verbondenheid: met jezelf, anderen en de wereld. Vanaf dat moment raakt alles wat je voelt, denkt en doet, gericht op gezamenlijke groei. Dat leidt tot innerlijke duurzaamheid.

 

Context

Het begint erop te lijken dat onze samenleving in een radicale transformatie zit. Dat het niet gaat om een reeks van intense veranderingen waarop we innovatief moeten reageren, maar dat er iets veel fundamentelers aan de hand is. We worden gevraagd onze omgang met onszelf, elkaar en met de aarde opnieuw te herzien. Deze tijd vraagt een nieuwe optiek op wat mens-zijn betekent en wat daarin betekenisvol is. We verschuiven van een sterk geïndividualiseerde samenleving waarin er voortdurend sprake is van tegenstellingen en strijd, naar een verbindingssamenleving, waarin we beseffen dat wie we zijn niet losstaat van anderen en de wereld. Dat vraagt om andere gevoeligheden, kwaliteiten en denkkaders. In Your Lab ontdek je hoe je de transitie naar volledige verbinding kunt maken. Alle daarvoor benodigde gevoeligheden en nieuwe denkkaders kun je je eigen maken. Je reageert niet langer op veranderingen, maar geeft ze zelf vorm. Dat proces begeleiden we voor individuen en organisaties.

 

Drie processen:

Het wordt steeds duidelijker dat een samenleving niet bestaat uit een verzameling losse individuen, maar dat we met elkaar verbonden zijn. Als je dat eenmaal hebt ervaren, komt alles in een ander daglicht te staan. Anderen en de wereld worden niet langer een zetstuk in een strategische spel maar zijn onderdeel van wie jijzelf bent. Dat inzicht maakt je ontvankelijk en open. En compassievol. Vanuit die doorvoelde verbondenheid kun je veel makkelijker een open-dialoog voeren. Dat maakt je creatiever, inventiever en daadkrachtiger. Maar ook meer liefdevol. In plaats van rationeel en kritisch aan de zijlijn commentaar te geven op jezelf en anderen, raak je in een voortdurende dynamiek van onderzoek, ontdekking en gezamenlijke creatie. Zo kunnen we met elkaar tot een samenleving komen die tot algehele kwalitatieve groei leidt. Om dat allemaal mogelijk te maken, faciliteren we bij Your Lab drie processen:

 

  • zelf-inzicht: hoe verbind ik hart, hoofd en handelen, en hoe ben ik verbonden met anderen en de wereld?
  • open-dialoog: hoe kan ik open-gesprekken voeren waarin verschillen niet tot conflict leiden maar inspiratie worden?;
  • creatie: hoe ontsluit ik mijn creativiteit en hoe manifesteer ik die kracht om tot algehele kwalitatieve groei te kunnen komen?

 

1. zelf-inzicht

Zelf-inzicht betekent niet dat we volledig op onszelf gericht raken, maar juist vrijkomen van een gerichtheid op onszelf. Het gaat over onszelf kunnen openen naar anderen en de wereld. In Your Lab zul je op alle terreinen verbinding gaat ervaren. Eerst in jezelf: vernauwende denk- en gevoelspatronen kun je transformeren naar kracht. Ruis en angst lossen op. Je denken, doen en handelen raken verbonden. Er ontstaat meer rust en overzicht. Van daaruit zijn anderen en de wereld niet langer bedreigend, maar voel je je er juist mee verbonden. Je gaat zien dat alhoewel anderen wellicht totaal andere interesses en gedachtes erop na kunnen houden, de diepere verlangens in essentie aan elkaar gelijk zijn. Dat zorgt voor openheid, inleving en compassie. Dan raken je acties vanzelf gericht op gezamenlijke groei.

 

2. open-dialoog

We zijn voortdurend in dialoog met anderen en onze omgeving. En daarin ligt gezamenlijke groei verscholen. In een open dialoog worden verschillen niet tot compromis vermorzeld, maar vormen ze input voor wezenlijke vernieuwende ideeën. Bij Your Lab krijg je alle gevoeligheden en kwaliteiten aangereikt om open-gesprekken te kunnen faciliteren. De dynamiek in een open dialoog is geen rat-race, maar een weg van vertraging, aandacht en daadwerkelijke interesse. Dan kan er verbinding ontstaan, verwondering, waardoor we ons kunnen openen voor essentiële onderstromen die in de snelheid en gejaagdheid waarmee we nu leven aan ons voorbijgaan. In die onderstroom liggen antwoorden verscholen voor complexe vraagstukken, nu en in de toekomst. Dit gehele proces – van vertraging tot in contact komen met onderstromen – kun je bij Your Lab ervaren, inclusief handvatten om zelf open-dialogen te kunnen voeren.

 

3. creatie ten dienste van algehele groei

In een open cultuur bestaat het gevaar dat je nooit tot keuzes komt. Dat niets afgerond wordt. Dat er geen begrenzing is. Maar het erkennen van grenzen is juist noodzakelijk om je te kunnen verwonderen. Ergens houdt je kennis en kunde op – en daarachter opent zich iets nieuws. Zo kunnen we antwoorden vinden voor complexe thema’s die binnen de begrenzing van huidige denkkaders onmogelijk gevonden kunnen worden. In onze programma’s krijg je tools aangereikt om tot vernieuwende creativiteit te komen. Maar ook om grenzen te stellen waar nodig is, om kwalitatieve groei en constructieve creatie te blijven garanderen. We maken gebruik van interventie-technieken uit sport en toneel, uit de hoek van filosofie en psychologie, en lerend van processen die we tegenkomen in technologie en in de natuur.

 

 

Hoe werken we?

We werken met fysieke en mentale reflecties. En doordat je verbondenheid gaat ervaren, word je ook gewaar van wat je ‘energie’ zou kunnen noemen: een kracht die leidt tot intuïtief inzicht en spontaniteit. We werken met kaders en modellen maar die zijn niet rigide. Omdat trainingen ervaringsgericht zijn, kun je aan die modellen steeds opnieuw invulling geven. Onze aanpak is interdisciplinair: trainers komen uit disciplines als sport, kunst (toneel, literatuur en beeldende kunst), wetenschap, filosofie, psychiatrie, politiek en het bedrijfsleven. Door die aanpak kunnen we kruisverbanden leggen en tot vernieuwende inzichten komen. De trainers die we inzetten zorgen binnen hun eigen vakgebied voor vernieuwingen en vertrekken vanuit de gedachte die Your Lab met ze deelt: dat alles met elkaar samenhangt.

 

Model-a

Om dit hele proces over te kunnen dragen, heeft Your Lab Model-a ontwikkeld, met daarin alle noodzakelijke aandachtsvelden en interventies.

 

model-a_creation-

 

 

In een verbindings-samenleving mag iedereen meedoen.

Your Lab is een stichting, winst doneren we om mensen een stem te geven die dat door sociale en financiële omstandigheden nu vaak niet hebben. In 2018 zullen we 100 mensen gratis aan onze programma’s deel laten nemen. Denk aan ex-gedetineerden, thuislozen en mensen die door depressie of angststoornissen aansluiting missen. Om dit mede mogelijk te maken krijgen we steun van: Kans Fonds, Triodos Fonds, Stichting Janivo, Haella Fonds en Fundatie Santheuvel.

Wil je meer informatie hierover of deelnemen aan een van die programma’s, neem dan contact met ons op: robin@yourlab.nl.