program

noodzakelijke transformaties leiden

- Jaarprogramma

Het Jaarprogramma is gericht op vernieuwende (toekomstige) leiders die projecten in de wereld willen zetten die tot algehele groei leiden. Projecten waaraan mensen betekenisvol kunnen bijdragen, en die vanzelfsprekend duurzaam zijn. Dat kunnen producten zijn, maar het kan ook gaan om idealen of ideeën. We richten ons daarom niet alleen op zakelijke leiders zijn, innovatiemanagers en change-agents, maar ook op wetenschappers, politici en iedereen die zich geroepen voelt het voortouw te nemen in de huidige culturele transitie. De hoofdthema’s: zelf-inzicht (1), inzicht in huidige transformaties, hun onderlinge samenhang en de impact daarvan (2), open dialoog kunnen faciliteren (in en met teams) waarin weerstand en verschil inspiratie worden (3), creatie- en innovatie-technieken om tot werkelijke vernieuwing te komen (4). Per Jaarprogramma doen er maximaal 15 deelnemers mee. Omdat deelnemers uit verschillende terreinen afkomstig zijn, ontstaat er onderlinge kruisbestuiving en leer je interdisciplinair te denken. De studiebelasting is 32 dagdelen per jaar + halve dag per maand voor casestudie en uitwerken van een opdracht.

 

 

De huidige ontwikkelingen in de samenleving vragen om nieuw leiderschap. Leiders die beseffen dat de wereld niet hiërarchisch en mechanisch is, maar open en verbonden. Van leiders wordt niet langer verwacht dat ze het voortouw nemen en alles moeten weten. Nieuw leiderschap gaat over het faciliteren van een open dialoog om te komen tot groei voor iedereen. Of dat nu in bedrijfsleven is, in de politiek of in sociale omgevingen. Vanuit een open dialoog ontstaat er inleving en verbinding – verschillen worden overbrugd en leiden tot een nieuwe samenhang. Dat maakt het mogelijk om tot wezenlijke ideeën te komen die antwoord geven op complexe vraagstukken – nu en in de toekomst.  

 

 

 

Om een open dialoog te kunnen faciliteren is zelfinzicht noodzakelijk; het eerste deel van het Jaarprogramma is daarop gericht. Je krijgt inzicht in je denk- en gevoelspatronen die je kunt transformeren naar kracht en creatie. Er ontstaat rust, ruimte en overzicht. In Your Lab zul je gaan doorvoelen dat wie je bent niet losstaat van anderen en de wereld maar dat je daar onlosmakelijk mee verbonden bent. Dat leidt tot innerlijke duurzaamheid: je raakt gericht op gezamenlijke groei.

 

In het tweede deel van het programma krijg je inzicht in alle economische, sociale en culturele veranderingen die ons uitdagen om met wezenlijk nieuwe oplossingen te komen. Veranderingen die een radicaal effect zullen hebben omdat ze met elkaar vervlochten zijn: de opwarming van de aarde heeft effect op migratie, migratie op welvaart, de vergaande digitalisering op de aard van ons werk en daardoor eveneens op welvaart en op onze omgang met elkaar. En zo kunnen er nog wel wat onderlinge verbintenissen getrokken worden. Hoe kun je al die veranderingen zo vertalen dat ze tot betekenisvolle innovaties leiden en daarmee tot groei voor iedereen?

 

In het derde deel van het programma krijg je tools aangereikt om een open dialoog te kunnen faciliteren, zodat je met elkaar in beweging kunt komen door onderlinge verschillen als inspiratie te gaan zien. Je ontwikkelt gevoeligheden om een open dialoog te kunnen faciliteren: verbondenheid kunnen creëren, weerstand en verschillen kunnen transformeren naar creatie, kunnen vertragen zodat wezenlijk nieuwe inzichten ontstaan, en komen tot een proces waarin ieders inbreng tot algehele groei leidt.

 

In het laatste deel van het programma word je uitgerust met nieuwe creatie-technieken zodat je ideeën direct daadkrachtig en gezamenlijk gedragen in de wereld kunt zetten.

 

We hebben voor dit gehele proces Model-a ontwikkeld (zie visie) dat inzicht geeft in alle relevante processen en bijbehorende interventie-technieken op genoemde aandachtsvelden. Dat model brengen we ervaringsgericht over, waardoor je alle facetten zelf gaat doorleven. Je ontwikkelt daardoor authentiek leiderschap. Omdat je alles tot in je vezels doorleeft, kun je de opgedane kennis en kunde ook aan anderen overdragen.

 

 

 

Opbouw

Het jaarprogramma bestaat uit vier aandachtsvelden verbonden aan Model-a:

1. Zelfinzicht

2. Transformatie

3. Dialoog

4. Creatie

 

Learnings

1. Zelfinzicht

 • Vernauwende patronen creatief kunnen transformeren;
 • Denken, voelen en handelen (intuïtie) raken haarscherp op elkaar afgestemd;
 • Je wordt flexibel in je denken, daadkrachtig in je handelen;
 • Ontwikkelen authentieke vorm van leiderschap;

 

2. Transformatie

 • Inzicht in alle hedendaagse veranderingen en samenhang daartussen;
 • Inzicht in impact daarvan op economie, ecologie, politiek en het sociale;
 • Ontwikkelingen kunnen vertalen in relevante vraagstukken en nieuwe denkkaders;

 

3. Dialoog

 • ‘Presence’: ontwikkelen van een krachtige aanwezigheid;
 • ‘Holding the space’: dialoog open en verbonden maken en houden;
 • Transformeren van weerstand en diversiteit naar gezamenlijke groei;
 • Inzicht in retorica: bij jou passende presentatie- en dialoog-technieken;

 

4. Creatie

 • Inzicht in nieuwe innovatie en co-creatie-tenchnieken;
 • Kunnen activeren van creatie, bij jezelf en anderen;
 • Inzicht in hoe je ideeën kunt inbedden in het grotere geheel, duurzaam maakt;
 • Inzicht in hoe je tot gedragen eindresultaten komt;

 

Proces

Het jaarprogramma bestaat uit 32 dagdelen. Het jaar wordt gestart met een leiderschapsretraite in Umbrië, Italië (12 dagdelen). Daarna zijn er verdeeld over het jaar 8 verdiepende dagen (16 dagdelen). Er is ruimte om te experimenteren in verschillende dialoog-sessies om zo steeds verfijnder de voor jou unieke technieken eigen te maken. Het gehele proces wordt afgesloten met een weekend (4 dagdelen) waarin alle opgedane inzichten aan elkaar verbonden zullen worden. Gedurende het jaar word je gekoppeld aan een reflectiepartner/mentor uit het veld, zodat je daarmee ten alle tijden kunt sparren.

 

Het jaarprogramma wordt begeleid door trainers met ruime ervaring in vernieuwend leiderschap en met een achtergrond in de praktijk. Daarnaast ga je in dialoog met toonaangevende personen uit velden als wetenschap, sport en de kunsten die verrassende invalshoeken zullen inbrengen. Hoofdtrainer is Your Lab oprichter André Platteel. Mail voor de zakelijke flyer of een kop koffie: robin@yourlab.nl.

Deel dit artikel:

Wanneer

 • YL Leadership Jaarprogramma
  21/05/2018 - 21/05/2019

 • YL Leadership Jaarprogramma
  27/09/2018 - 27/09/2019

Tijden

32 dagdelen + cases + reflectie partner

Locatie

Italië + Amsterdam

Deelname kosten

€ 6.500,- (inclusief leiderschapsretraite Italië/ excl. BTW en reiskosten)

Advies nodig?

robin@yourlab.nl
0641183063

Neem contact met mij op