IMG_2346

Work your way to set yourself free.

Door: André Platteel

Werk aan je eigen verlossing. Ik ben niet religieus, maar deze tekst van Paulus, kan ik me nog goed herinneren van de Bijbelse-les, verplicht op de Basisschool waar ik op zat. Met de tekst kwam een prachtig plaatje van een man met gebalde vuist. Wat er stond was niet vrijblijvend, maar een opdracht.

 

IMG_2346

Verlossing stond voor mij voor vrijheid. En waar je van verlost moest worden, was verwarring, daar ben ik tergend langzaam achtergekomen – verwarring staat helderheid en daadkracht, en dus vrijheid in de weg.

Ik vond de koppeling van ‘verlossing’ met ‘werk’ interessant, en begon na mijn studie te onderzoeken of ik me kon verlossen tijdens mijn werk. Dat is immers de plek waar ik meer tijd zou doorbrengen dan elders, meer dan met mijn geliefde, familie of vrienden. Als ik me daar niet zou kunnen verlossen, daar geen vrijheid zou kunnen vinden, waar dan wel?

Ik had geluk: mijn eerste baan was als congresorganisator, en ik mocht internationale managementgoeroes naar Nederland halen, waaronder Ricardo Semler, geroemd in recente VPRO Tegenlicht-documentaires. Hij had het bedrijf van zijn vader net overgenomen, voerde een opensysteem door, waarin werknemers zelf hun salaris, werktijd en werkplek konden bepalen. Alle congresgangers waren laaiend enthousiast; de nog jonge Semler kreeg een staande ovatie. Maar toen ik na afloop bij mijn baas aanklopte, en hem vroeg of ik later kon beginnen om files te omzeilen, of ik één dag per week thuis mocht werken om vier uur reistijd in werktijd te kunnen omzetten, en of ik mijn salaris meer afhankelijk kon maken van mijn prestatie, kreeg ik te horen dat ik kon vertrekken.

Ik ben daarna voor mijzelf begonnen, en mocht daardoor steeds in de keuken van verschillende bedrijven kijken.

Het Nieuwe Werken, was in de jaren tachtig al een gevleugeld begrip, en zou om meer vertrouwen in werknemers gaan. Toch was het naar mijn gevoel nog steeds ‘buitenkant’: interessante kantoren die eruit zagen als woonkamers, zonder vaste werkplek; meer zeggenschap over je salaris; gezamenlijk de richting van een bedrijf kunnen bepalen. Werknemers werden serieus genomen, als werknemers. Zoals burgers in een democratie serieus worden genomen, als burgers. Maar zit daar niet een schijninvloed in, precies als in een democratie: het gevoel invloed te hebben binnen een opgelegde rol, om daarmee het werkelijk streven naar verlossing als mens in te dammen?

Happy cows produce more milk, zei een CEO me ooit om zijn Semler-achtige aanpak te beargumenteren. Maar wat als de koeien geen melk meer willen geven, of willen dat hun melk boter of kaas wordt, of yoghurt. Mag dat dan ook, vroeg ik? Er zijn grenzen, zei de CEO.

Het is duidelijk: niets menselijks is ons vreemd, maar werknemers als mensen zien, dat gaat te ver, koeien zijn het die bestierd moeten worden en waarbij het benutten van hun volle potentie gaat om maar één ding: meer output.

Het verschil tussen werknemers en mens is er natuurlijk niet. Dat weet iedere goeie Human Resource Manager: daar staat immers het woord mens al in. Als we ons als mens bevrijden, staan we meer in ons kracht, zijn we erop gericht anderen te helpen, staan we open en zijn we flexibel en kunnen daardoor snel inspelen op veranderingen, en zijn we intuïtief, voelen ons verbonden, waardoor er meer voldoening en liefde ontstaan.

De weg naar verlossing is inzicht krijgen in de blauwdruk van ons leven: zien hoe we al in onze vroege jeugd strategieën hebben ontwikkeld om te kunnen overleven, strategieën die daarna tot onze identiteit zijn geworden, waarin we anderen gebruiken om het vroege gemis alsnog op te vullen. Die strategieën loslaten, dat is één deel. Dan buit je anderen niet meer (subtiel) uit; ben je gericht op gezamenlijk creatie en groei. Meer output gaat dan gepaard met innovatie en nauwe samenwerking. Essentiëler voor het voortbestaan van een bedrijf dan het obsessieve streven naar louter omzetverhoging. Het andere deel: in elke cel ervaren dat je niet los staat van anderen en de wereld, werkelijk doorvoelen hoe alles met elkaar samenhangt. Een eenheidservaring; van daaruit wordt duurzaam ondernemen natuurlijk.

Beide faciliteren we bij Your Lab, iets wat tot voor kort een persoonlijk ontwikkelingsprogramma werd genoemd, maar nu door bedrijven wordt aangegrepen om zelf in hun volle kracht te staan: want een organisatie is niets anders dan een verzameling mensen. En zeg nou zelf, wat wil je liever: een verzameling mensen die je vanuit angst schijninvloed geeft, of een verzameling mensen die verlost is, en vanuit vrijheid en helderheid elkaar supporten om meer open en daarmee intuïtiever te worden, dus daadkrachtiger?

Welk bedrijf leidt!?

Deel dit artikel: