Dialoog en creatie vanuit verbondenheid

Huidige veranderingen hebben een enorme impact op onze identiteit en op hoe we met elkaar omgaan. We bewegen naar een open samenleving, waarin alles met elkaar in verbinding staat en voortdurend verandert. Dat levert een ongekende dynamiek op. Als we vanuit werkelijke interesse met elkaar in dialoog gaan, schept dat enorme mogelijkheden. Nieuwe eigenschappen worden vertrekpunt: openheid, inleving, kwetsbaarheid en intuïtie. Maar ook: het ‘niet weten’ in durven stappen zodat we tot wezenlijk vernieuwende ideeën kunnen komen die een antwoord bieden op complexe vraagstukken, op alle terrein van ons leven.


Your Lab is een laboratorium waarin je getraind wordt om zelfs de meest ingewikkelde dialogen te kunnen leiden. Allereerst krijg je het nodige zelfinzicht. Vernauwende denk- en gevoelspatronen transformeren in kracht. Angst en vooroordeel lossen op, waardoor een open dialoog mogelijk wordt. Je gaat ervaren hoe alles samenhangt en leert hoe je die verbondenheid zelf kunt faciliteren. En je krijgt creatieve tools aangereikt om in complexe dialogen tot wezenlijke vernieuwing te kunnen komen. We werken ervaringsgericht, zodat je technieken en inzichten eigen kunt maken en die vervolgens ook aan anderen kunt overdragen.