een laboratorium voor open dialoog

Huidige culturele veranderingen hebben een enorme impact op onze identiteit en op hoe we met elkaar omgaan. We bewegen naar een open samenleving, waarin alles met elkaar in verbinding staat en voortdurend verandert. We redden het niet langer met kaders en vaste structuren. Dat kan enorme mogelijkheden bieden als we vanuit werkelijke interesse met elkaar in dialoog gaan. Nieuwe eigenschappen zijn dan vertrekpunt: openheid, inleving, kwetsbaarheid en intuïtie. Maar ook: het ‘niet weten’ in durven stappen zodat je tot wezenlijk vernieuwende ideeën komt. Dat alles vraagt om vernieuwend leiderschap. Het draait niet langer om een stip op de horizon of om macht, maar om het faciliteren van een dialoog zodat ieders kracht en creatie benut wordt.


Your Lab is een laboratorium waarin vernieuwend leiderschap vorm krijgt. We zijn een onderzoeksruimte waarin je tot zelfinzicht komt zodat je zonder angst of oordeel de dialoog instapt. Je gaat ervaren hoe alles met elkaar verbonden is en hoe je die verbondenheid zelf kunt faciliteren. En je krijgt tools aangereikt voor zelfs de meest complexe dialogen. We werken ervaringsgericht, zodat je die technieken eigen kunt maken en ook aan anderen kunt overdragen.