Goed worden in wie je bent en in wat je doet.

De wereld lijkt steeds onoverzichtelijker en onvoorspelbaarder. Hoe kun je daarin betekenis en richting vinden? Your Lab rust je uit met inzichten en gevoeligheden om op een creatieve manier tot groei te komen, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Dat doen we door te vertragen en te verstillen, zodat je open en ontvankelijk kan worden voor alles wat er leeft en speelt. De wereld licht daarna anders op. Er kan zo rust, verwondering en spontaniteit ontstaan. En je gaat ervaren dat wie je bent niet losstaat van anderen en de wereld, dat alles met elkaar samenhangt. Weerstand en verschillen zijn dan niet langer obstakels maar worden inspiratie. Die verbondenheid geeft richting en betekenis aan alles wat je creëert. Your Lab is een stichting: we doneren onze winst om sociale edities te organiseren voor jongeren in een kwetsbare positie.