zinvolle betekenis creëren

De wereld lijkt steeds onoverzichtelijker en onvoorspelbaarder. Hoe kun je daarin betekenis en richting vinden? Your Lab rust je uit met inzichten en gevoeligheden om op een creatieve manier tot groei te komen, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Dat doen we door te vertragen waardoor je in 'in-tune' raakt: open en ontvankelijk voor alles wat er leeft en speelt. De wereld licht daarna anders op. Er ontstaat rust, verwondering en spontaniteit. En je gaat ervaren dat wie je bent niet losstaat van anderen en de wereld. Dat alles met elkaar samenhangt. Weerstand en verschillen in standpunten ga je niet langer zien als obstakels maar als inspiratie. Die compassievolle verbondenheid geeft richting en zinvolle betekenis aan alles wat je creëert. Your Lab is een stichting: we doneren onze winst om mensen deel te laten nemen die vaak moeilijk stem krijgen.