vanuit totale verbinding in de wereld staan

Your Lab faciliteert programma’s voor individuen en organisaties. Hoofdthema: ervaren van een diepe verbondenheid met jezelf en anderen.

Wij vertragen, reflecteren en laten je in onze programma's vooral zelf ontdekken. We werken met trainers die interdisciplinair werken, met roots in de kunsten, menswetenschappen, ecologie & economie, (oosterse) filosofie en vechtkunst. In ervaringsgerichte sessies ga je ontdekken dat alles met elkaar samenhangt. Dat je niet losstaat van anderen en de wereld. Vanuit die verbondenheid licht de wereld anders op. Vernauwende denk- en gevoelspatronen kun je transformeren. Dat zorgt voor afstemming tussen hoofd, hart en handelen. Je wordt aandachtig, en raakt in het hier en nu. Er ontstaat helderheid en rust. Intuïtie en spontaniteit krijgen ruimte - creativiteit begint te stromen. Omdat je doorvoelt dat je altijd ingeweven bent in relaties met anderen, word je ook open. Diversiteit en verschillen worden inspiratie. Vanuit die compassievolle verbondenheid wordt glashelder hoe je met jouw kwaliteiten kunt bijdragen aan de ontwikkeling van alles en iedereen. Je wordt innerlijk duurzaam.

Nog een laatste ding: we zijn een stichting, doneren onze winst om mensen aan onze programma's deel te laten nemen die soms moeilijk hun stem kunnen laten horen. Zo wordt verbondenheid ook echt samen.