Vanuit innerlijke duurzaamheid zinvolle betekenis geven.

Your Lab is een onderzoeksruimte voor individuen en organisaties om zinvolle betekenis te creëren. De afgelopen tijd stond in het teken van individualisering. De manier waarop we daar invulling aan hebben gegeven, laat niet alleen de aarde puffend achter, ook wijzelf raken uitgeput en burn-out van het streven naar alsmaar meer en perfecter. We kantelen nu naar een samenleving waarin helder wordt dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat is geen theorie, dat kun je bij Your Lab werkelijk ervaren. Vanuit die samenhang licht de wereld anders op. Er ontstaat rust en vertrouwen omdat je verbonden bent met het grotere geheel. Het gevoel iets te moeten veroveren of controleren verdwijnt. De ander is niet langer een bedreiging, er ontstaat openheid en empathie. Dat zorgt voor innerlijke duurzaamheid: je raakt vanzelf gericht op gezamenlijke groei.

Alle vragen die je hebt om zinvolle betekenis te kunnen geven aan je leven, in je werk of als organisatie, kunnen vanaf dat moment vrijer bewegen. Wij vertragen, reflecteren en laten je vooral zelf ontdekken. Door te vertragen raak je in het moment en kun je vernauwende denk- en gevoelspatronen transformeren naar kracht. Je wordt aandachtig en helder, en daardoor creatiever. En omdat je de dingen vanuit onderlinge samenhang ziet, kun je ook nog eens veel preciezer (in-tune) en intuïtiever (in flow) reageren. Je staat niet meer kritisch aan de zijlijn, maar midden in de wereld - in voortdurende dialoog met anderen.

Nog een laatste ding: we zijn een stichting, doneren onze winst om mensen aan onze programma's deel te laten nemen die soms moeilijk hun stem kunnen laten horen. Zo wordt samen ook echt met elkaar.